Menu Close

Paketinspektion på djupet

För att kunna inspektera trafik med ett certifikat utfärdat från vår Authenticator så behöver vi göra en ny request.

Följ samma förfarande som i Certificate Authority och betrodda certifikat men när du laddar upp CSRen för godkännande så ska du göra det under Certificate Authorities > Local CAs och sedan CSR to sign

Importera certifikatet i din Fortigate och gå sedan in och justera SSL Inspection profilen och välj det nya certifikatet:

Verifiera att inspektion sker genom att först gå till en webbsida och se över dess certifikat:

Och slå sedan på inspektion:

Där vi kan verifiera att det är vårt nya certifikat baserat på CN=10.0.0.1.